در حال حاضر، ایران با داشتن دومین میزان سزارین در جهان با نسبت 54% وضعیت نامطلوبی از این حیث دارا است. این برنامه در جهت ترویج زایمان طبیعی و سیاست‌های جدید جمعیتی دستوراردهای ذیل را خواهد داشت:
  • کاهش سزارین به میزان 10% در کشور.
  • کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد.
  • ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بی درد.
  • رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی.
  • بازسازی بلوک های زایمان با ایجاد فضاهای اختصاصی برای خوشایندسازی محیط زایمان طبیعی.
  • افزایش تعداد موالید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-28 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ